1. Tồn tại

Mọi tổ chức đều có mục tiêu chính là để tồn tại. Và trách nhiệm xã hội cơ bản của mỗi công ty cũng là để phục vụ. Điều tồi tệ nhất mà các nhà quản lý có thể làm là để công ty chệch hướng khỏi công việc kinh doanh. Đó được xem như kết quả của việc sử dụng nguồn lực con người và nguồn lực vật chất một cách thiếu hiệu quả.

Sự đánh giá của thị trường rất quan trọng và cũng rất khắc nghiệt. Các công ty nào mà lạm dụng hoặc lãng phí các nguồn lực hoặc vận hành một cách phi lý đều được ‘chăm sóc’ ngay lập tức.

Kinh nghiệm của công ty Atomy :

a. Quản lý kiểu “Razorblade” để duy trì giá thành ở mức thấp.
b. Quản lý tài chính không nợ
c. Quản lý minh bạch
d. Nguyên tắc quản lý đúng trọng tâm
e. Quản lý các nguồn lực khoa học và hướng tới tương lai
f. Quản lý môi trường
g. Họ đang đảm bảo cho sự phát triển của văn hóa danh dự của Atomy nhằm bảo vệ sự sinh tồn của công ty và tạo ra những giá trị thặng dư một cách liên tục cho các thế hệ tương lai.

2. Phát triển

Tốc độ tăng trưởng là khả năng chính của Atomy. Nó bao gồm 3 mặt :

a. Khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường bên ngoài
b. Tốc độ lan truyền thông tin của Atomy
c. Tốc độ tăng trưởng thu nhập của các thành viên

Khi tốc độ được định hướng, nó sẽ trở lên mau lẹ hơn bao giờ hết. Do đó, Atomy tập trung và sự mau lẹ của kinh doanh, không chỉ là tốc độ phát triển.

Có được định hướng tự nhiên cố định cũng như có được hình mẫu đúng đắn. Công ty Atomy sẽ toàn lực gắn bó với những thứ không nên thay đổi và thay đôi nhanh chóng những thứ cần phải thay đổi.

Họ sẽ tiên đoán những định hướng đúng đắn qua quãng thời gian siêu việt và vẫn sẽ phát triển bùng nổ bằng những nguyên tắc từ thuở sơ khai như tốc độ tương đồng, nguyên tắc nhân đôi, thời gian dồn nén và nhân rộng cùng với sự tăng trưởng về thu nhập của các thành viên.

Với tốc độ tăng trưởng của Atomy, lợi nhuận của khách hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng đều đặn.

3. Cân bằng

Chìa khóa của công bằng là việc mang lại cơ hội bằng nhau cho tất cả người tham gia cũng như sự phân phối đồng đều của giá trị.

Công bằng cơ hội cho người tham gia là đảm bảo công bằng cho mọi người, bất kể thành viên góp vốn, giáo dục, độ tuổi hay khả năng.

Atomy cung cấp cơ hội công bằng cho mọi nhà sản xuất nào cung cấp sản phẩm chất lượng cao và giá cả cạnh tranh. Họ cam kết mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhà cung cấp mà không có sự thổi phồng nào ở đây.

Chúng tôi hướng tới lợi ích chung, sử dụng tiền mặt thanh toán ngay lập tức khi nhận được hàng.

Việc cung cấp sản phẩm chất lượng tuyệt đối và giá cả tuyệt đối cho phép người tiêu dùng chi tiêu một cách hiệu quả hơn.

Bằng việc áp dụng luật tối thiểu, sự phân chia cân bằng được cả khách hàng trong và ngoài nước tiếp cận dễ dàng.

Atomy cam kết sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh sẻ chia với tầng lớp công nhân qua quỹ thịnh vượng của họ.