“Chăm sóc tinh thần, kiến tạo tầm nhìn. Theo đuổi đức tin và phục vụ đầy khiêm tốn”.

Tinh Thần

Chúng ta là những sinh vật đầy mạnh mẽ trong lý trí để trở thành những cá thể giá trị nhất tron toàn thể vũ trụ, xứng đáng với giá trị đã được công nhận, chứ không bao giờ bị sử dụng như những công cụ.

Tầm nhìn

Những thứ ngoài ánh sáng được đem ra từ bóng tối, hay nói cách khác, là kết quả của những suy nghĩ đột phá.

Con đường đúng đắn để dự đoán tương lai, chính là lên kế hoạch cho nó. Khi tương lai đang đến gần, nó phải là những gì chúng ta đã dự định.

Atomy tự hào và hài lòng trong việc tao ra tầm nhìn và thúc đẩy những nỗ lực để làm cho tầm nhìn này trở lên đúng đắn trên mọi phương diện. Đam mê kiến tạo tầm nhìn trở thành năng lượng quý giá để chịu đựng mọi gian khó mà Atomy gặp phải.

Tương lai mà chúng ta chào đón, nên là những gì mà chúng ta thường mơ tới. Con tàu khởi hành không đích đến, vào phút cuối chắc chắn sẽ trở thành một con tàu đắm.

Đức tin

Mục đích của đức tin là làm bằng chứng cho những điều không thể nhìn thấy, tin tưởng vào những điều không nhìn thấy có quyền năng tạo nên hành động và cuối cùng sẽ trở thành thực tế.

Khi bạn đứng trên tầm nhìn cao hơn, thực tế cuối cùng sẽ quyết định bạn là ai, ở vị trí nào.

Khi ai đó có tầm nhìn mà bạn không thể thấy được, người ta thường gọi họ là gã khùng. Nhưng cuối cùng, sự biểu lộ của những thứ đã từng thấy bởi gã khùng này người ta lại gọi là phép màu.
Và chúng ta gọi họ là những người tuyệt vời.

Khiêm tốn

Khiêm tốn là tấm gương hành vi ý nghĩa. Ngay cả khi suy nghĩ của chúng ta cao như bầu trời, thì thái độ nên khiêm tốn nhất có thể.
Chúng ta ở trong ngành công nghiệp phục vụ, mà phục vụ là công việc của những người đầy tớ.

Chúng ta coi bản thân mình như những người đầy tớ luôn mong ước phục vụ và trái tim tràn đầy lòng tự trọng cao quý.

Những người tự phản đối chính họ sẽ trở lên khiêm tốn, và những ai khiêm tốn đều được tôn trọng. Nếu bạn đang tiếp tục khiêm tốn và điềm đạm sau khi đã đạt được vô số thành tựu, thì lúc đó danh dự sẽ biến thành lòng tôn trọng tuyệt đối.