Lớn mà nhỏ

Chính sách quản lý của công ty Ayomy là tạo ra một công ty “Lớn mà Nhỏ”, nghe có vẻ mỉa mai nhưng lại chứa đựng bản chất của triết lý quản lý.

Atomy không dính lấy việc cố gắng gia tăng kích cỡ và tính chất của công ty, thay vào đó là đảm bảo sự ổn định nội bộ. Bằng nguyên tắc này, công ty không bao giờ vay mượn hay tổ chức các sự kiện ồn ào và đầy ảo tưởng. Mục tiêu chính của họ là giảm tối thiểu chi phí sinh hoạt của tầng lớp lao động và tăng thu nhập cho họ.

Sự thật là sự ổn định tài chính trong gia đình là yêu cầu cơ bản và tối thiểu cho sự ổn định của xã hội, và điều này ngày càng trở lên nguy cấp.

Phá vỡ bất ổn xã hội thông qua việc giảm thiểu khoảng cách giàu nghèo là một điều kiện cần thiết để công ty Atomy trở thành một công ty lớn.

Để trở thành một công ty nhỏ, giảm thiểu các công việc quản lý là rất cần thiết. Do đó, bằng việc giảm thiểu công việc, chúng tôi đưa chi phí quản lý về con số nhỏ nhất và trở thành một công ty nhỏ.

Khi cả 2 yếu tố trên được hoàn thành, thì triết lý “Lớn mà Nhỏ” cũng theo đó mà hoàn thiện.